Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy az Alkalmazásban, továbbá a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervezők által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán alapul.

 

A Nyereményjátékban való regisztrációval, valamint adatainak (így nevének, e-mail címének, telefonszámának, illetve lakcímének) megadásával a Felhasználó kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

 

A Nyereményjáték során a Szervezők a jogszabály és a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a gazdasági és reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6.§ (5) bekezdése alapján kezeli a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása és az esetleges nyeremény(ek) átadása, valamint annak érdekében, hogy a Gyermelyi a Felhasználó részére hírlevelet, valamint termékeivel, szolgáltatásaival, rendezvényeivel kapcsolatos reklámokat (a továbbiakban: hírlevél) küldjön:

- név,

- e-mail cím,

- telefonszám, valamint

- lakcím.

 

Az adatokat kizárólag a Szervezőknek a Nyereményjáték lebonyolításáért, valamint a hírlevelek kiküldéséért felelős munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama 2013. december 1-től a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználót megilletik az Infotv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21.§-ban meghatározott tiltakozási, illetve 22.§-ban meghatározott bírósági jogérvényesítés lehetősége.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztráció elküldésével a Felhasználó kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó részére a Gyermelyi hírlevelet, valamint termékeivel, szolgáltatásaival, rendezvényeivel kapcsolatos reklámokat küldjön. Hozzájárulását a Felhasználó bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

 

A Grt. 6.§ (7) bekezdése értelmében tájékoztatjuk, hogy reklámok küldéséhez hozzájáruló nyilatkozatának visszavonását, valamint reklám küldésének megtiltása iránti igényét az alábbi elérhetőségeken jelentheti be:

- e-mail – info@gyermelyi.hu

- levelezési cím – 2821 Gyermely, Bajnai út 1.

 

Adatkezelési nyilvántartási szám:

- nyereményjáték lebonyolítása céljából: NAIH-71082/2013.

- hírlevél küldésének céljából: NAIH-71083/2013.