Az alapítók
Az alapítók
Magukkal hozták szorgalmukat, a föld szeretetét,
a szakértelmet, a vállalkozó kedvet.

Cégtörténet

A Gyermelyi Zrt. Magyarország piacvezető tésztagyártója, 
legnagyobb tojástermelője és megkerülhetetlen malomipari szereplője.
Emellett 8.800 hektár területen folytat mezőgazdasági tevékenységet, egy zárt vertikális integrációt működtet.

 

1953_alapitas

1953.

A szövetkezet megalapítása

1953. január 21-én tizenkét gyermelyi gazda, nem bírva tovább az egyéni gazdálkodást sújtó, mindinkább ellehetetlenítő terheket - a politikai nyomásnak engedve - megalakítja a Petőfi Szövetkezetet.

 

1956.

Forradalom és szabadságharc

Az 1956-os forradalom és szabadságharc szele szétfújja ezt a kezdeményezést, a laza szövetkezés felbomlik. 1959-ben azonban, az erőszakos tagosításnak engedve, immár 120 taggal újraalakul a szövetkezet, amely 1500 katasztrális holdon és két volt uradalmi majorban megkezdi a közös gazdálkodást.
A belépő tagok, végleg feladva az egyéni gazdálkodás reményét, tudatosan igyekeznek javukra fordítani a mezőgazdasági nagyüzemben rejlő gazdasági előnyöket. 

1960_as_evek

 

1960-as évek 

A tojás termelés alapjai

A földterületek táblásításának, a gépesítésnek, a műtrágya és növényvédő szer használat bevezetésének köszönhetően növekednek a gabonafélék termésátlagai. A gazdák a takarmányegyensúly megtartása érdekében intenzív állatfaj tenyésztésébe fognak, árutojást termelnek.

 

 

1970.

Tésztagyár építése

1970-ben a kormány tésztagyár építéséről határoz, amelyhez helyszínt keresnek. Gyermely jó hírű szövetkezete vállalkozik a feladatra és megkapja a lehetőséget. Közös vállalati formában, 1971-ben elindul a tésztagyártás, két kereskedő cég és egy szakmai befektető társulásával. A hetvenes évek végén szépen jönnek az eredmények, két évtizedes átgondolt tőkefelhalmozás és takarékos gazdálkodás után a cég már megengedheti magának, hogy szociális kiadásokat is vállaljon. Támogatja munkavállalóinak családi ház építését, Gyermely és a környező falvak fejlesztését.

 

1980-as évek

Ipari háttér bővítés és malomépítés

A nyolcvanas évek közepén már négy község határában gazdálkodik a szövetkezet, s a gazdasági lehetőségeket kihasználva az ipari háttér bővítésébe kezd a közös gazdaság. Malmot épít, így biztosítva egyenletesebb alapanyag-ellátást a tésztagyárnak. 1989-ben sikeresen megtörténik a napi 120 tonna felöntésű üzem beőrlése, ezzel egy újabb iparág meghonosítása.

 

1990.

Rendszerváltás

A rendszerváltozáskor a közös tárgyi és szellemi értékek együtt tartásánál semmi nem lehetett fontosabb. A szövetkezet ekkor részvénytársasággá szervezi tevékenységét, és megtörténik a vagyon nevesítése. Valós tulajdonosok lettek az alapítók, azok az emberek, akik magukat mindig is annak tartották, és úgy is viseltettek a cég iránt. Így a dolgozók is részvényt szerezhettek a vállalatnál végzett munkájuk után.

 

1992_takarmanykevero

1992.

Takarmánygyártás

1992-ben új takarmányüzem áll a baromfi-tenyésztés szolgálatába. Az ezredfordulóra a különböző akvizíciók révén már 9500 hektáron gazdálkodik a vállalatcsoport.

 

2001.

Technológia fejlesztések

A 2001-ben átépített, Bühler technológiával felszerelt malom kapacitása napi 300 tonnára növekszik, a tésztagyár tésztaipari lisztigényét így már teljes mértékben képes ellátni, emellett jelentősen nő a malom piaci részesedése is. 

2001_tok

A kapacitás növekedésének köszönhetően 2005-től automata zsákolóval, valamint kis egység csomagolóval is rendelkezik az ágazat, a Gyermelyi liszt megjelenik fogyasztói kiszerelésben is.

 

2003.

Vetőmagüzem

2003-ban szélesedik az integráció, felépül a búza vetőmagot előállító üzem, és a búzatermelő partnerek már csak Gyermelyi vetőmagot használnak.

 

2006_tesztagyar

2003 - 2006.

Tésztagyár új alapokon

Három év alatt felépül a XXI. századi igényeknek megfelelő, a legmodernebb gyártóvonalakat és csomagolástechnikát magába foglaló, csúcstechnológiával működő tésztagyári komplexum, melyhez egy ideális alapanyag-ellátást biztonságossá tevő lisztkeverő és egy automata magasraktár is kapcsolódik. 

 

2008.

Precíziós gazdálkodás

2008-ban megkezdődik a növénytermesztés gépparkjának cseréje, egységesítése, mely lehetővé teszi a precíziós növénytermesztés meghonosítását a vállalatcsoport által művelt területeken.

 

2011.

Logisztika

A folyamatos fejlődés a logisztikai ágazatot is új feladatok elé állította. A már meglévő automatizált raktár mellé egy újabb, azonos technológiával működő egység épül. A két tároló kötött pályás összeköttetésben van a liszt és a tésztagyári csomagolóüzemmel, így a késztermékek betárolás teljes mértékben automatizáltan történik. A két raktár 10 000 raklaphely kapacitással rendelkezik.

 

2012.

Tojástermelés bővítése

Az Európai Unió szigorú állatjóléti előírásainak megfelelve befejeződik a tojástermelési ágazat teljes technológiai megújítása egy bővítéssel együtt. A három tojófarmon a legkorszerűbb, higiénikus termelési rendszerben, automatizált behordással, minden állatjóléti kívánalmat kielégítő módon történik a termelés. Magyarország legnagyobb tojástermelőjeként a Gyermelyi vállaltcsoport tovább erősíti piaci pozícióját, évente közel 140 millió darab friss tojás kerül ki a telepekről a gyárba és a héjas tojás piacra. 

 

2013_malom

2013.

Új malom

Már két malomban őrlünk Gyermelyen. A 2013-ban átadott új malom a lágybúza mellett, durumbúza őrlésére is alkalmas, ezzel az utolsó fontos tésztagyári alapanyag előállítása is cégen belülre kerül. A növénytermesztési vertikum a durumvetőmaggal szélesedik. Az őrlési kapacitás növekedéséhez igazodva bővül az alapanyag tárolási lehetőség is, közel 100 000 tonna búza tisztítására, tárolására alkalmas modern tárolókapacitás épül ki a központi telephelyen. A piaci igényekhez igazodva a lisztcsomagolóban egy újabb csomagológép áll üzembe, melynek köszönhetően gyorsan kielégíthetők az egyre növekvő vevői rendelések.

 

2014.

Arculatváltás

A technológiai fejlődés mellett fontos a termékek, márkajelek fejlesztése is. A Gyermelyi tojás, liszt és tészta termékek egy egységesített, jól beazonosítható márkajel alatt, új csomagolásban kerülnek forgalomba, ezzel erősítve a márka piaci megjelenését. Ezzel egyidejűleg megújult a teljes vállalati arculat is.

2014 arculat12014 arculat2

 

2016.

Növénytermesztési központ Somodorpusztán

A növénytermesztés az új eszközök beszerzése mellett, egy modern, az ágazat hosszú távú igényeit lefedő mezőgazdasági központtal bővült. A művelt területek középpontjában lévő 7,2 hektáros somodorpusztai telephely lehetővé teszi a precíziós gazdálkodásra alkalmas gépek megfelelő karbantartását, szakszerű tárolását. Egy telephelyre kerülnek az ágazatban dolgozó kollégák, a központosítás munkaszervezésbeli előnyöket és hatékonyságjavulást is jelent. A beruházás része egy nagyteljesítményű szárító, komoly gabonatároló kapacitással kiegészítve.

2016 somodor

 

2017.

A fejlesztések éve

Az elmúlt 10 évben a vállaltcsoport több mint 20 milliárd forintot fordított beruházásokra. Ez az év egy mérföldkő, mert a beruházások nagyságrendje a naptári évben a 10 milliárd forintot is meghaladja.
Az év közepére elkészül egy nagyteljesítményű, modern takarmánygyár a baromfitartás későbbi fejlesztésének alapjaként. Elkészül a harmadik magasraktár további 10.000 rakatférőhellyel, ahová a be- és kitárolást már önjáró, automata rakodóeszközök végzik. Elkezdődik továbbá egy új tésztagyár építése, melynek eredményeként a rendelkezésre álló kapacitás duplázódik, évi 70.000 tonnára nő. A 2018. év elején befejeződő beruházást követően az egész régió egyik meghatározó üzemévé válik a Gyermelyi tésztagyár.

 

2018.

Közép-Európa meghatározó tésztagyára

Az előző évek fejlesztései lezárultak. 2018-ban két üzemegység is munkába állt Gyermelyen: egy modern takarmánygyár és egy új tésztagyár. A 60.000 tonna/év kapacitású takarmánygyár elindulásával lehetővé vált a saját állatállomány ellátása mellett a külső partnerek kiszolgálása is, amivel tovább növekedett az ágazat mérete. Az év szeptemberében átadásra került a Tésztagyár 2. A tésztagyártó kapacitás ezzel évi 70.000 tonnára növekedett, mely meghaladja a teljes magyar tésztapiac méretét. A modern üzem egymással kommunikáló, robotizált, automata rendszerekkel dolgozik, beleértve a logisztikai folyamatokat is. A beruházással az energiafelhasználás is jelentősen csökkent, így az üzem fajlagos környezeti terhelése is kedvezőbb lett. Az új tésztagyártó gépsorokhoz új csomagológépek is párosulnak, melyek lehetővé teszik a legkülönbözőbb csomagolási igények kielégítését.

 

2020.

Blokktasakos csomagolás, további fejlesztések

A tészta termékpálya fejlesztése folytatódott. 2020-ban új csomagolósorokat helyeztünk üzembe, melynek köszönhetően piacra kerültek a modern, visszazárható blokktasakos termékek, továbbá korszerűsödött a magasraktári árubetárolás rendszere. Takarmánygyárunk jelentősen növelte értékesítését az egyre bővülő, elégedett partnerkörben. A malom ágazatnál egy 12.000 tonnás búzatároló épült, felkészülve a kapacitás további bővülésére, ugyanis lezárult a Malom III. beruházás tervezése. A technológiai megállapodást követően indulhat a kivitelezés…

2023.

Új malom, bővülő búzatároló kapacitás és tojástermelés

A harmadik malom üzem megépítésének köszönhetően a Gyermelyi Zrt. búzaőrlési kapacitása napi 800 tonnára emelkedett, mely egy telephelyen belül a legnagyobbnak számít Magyarországon. A beruházásnak köszönhetően további évi 90.000 tonnával emelkedett a vállalat őrlési kapacitása, mely lehetővé teszi a növekvő kereskedelmi igények biztos kiszolgálását és az expanzió folytatását. A malom megépítését egy új beruházás követi. A megnövekedett felhasználás miatt növelni kell a gabonatároló kapacitást, nyárra, a meglévők mellett, további 40.000 tonnányi korszerű, gabona be- és kitárolására alkalmas rendszer létesül.

A malom mellett a tojástermelés is komoly kapacitás bővítésen esett át. Máriahalmon épült meg Magyarország legnagyobb tojóistállója, 140.000 tojótyúk férőhellyel. Ezzel a beruházással a Gyermelyi Tojás Kft. 680.000 tojótyúk tartására alkalmas kapacitással rendelkezik. Az új istálló megfelel a legszigorúbb állategészségügyi előírásoknak, az istállóban használt berendezések a legmodernebbek közé tartoznak.